p9050034
p9120349
p9050032
p9120297
p9050026
p9050044

De historie van OSV-Hippocampus Arnhem

Van miniduikers naar een professionele duikvereniging

Een groot aantal jaren voor de oprichting van OSV Hippocampus was mede oprichter Gerard Weldring († 9 december 1989) al druk doende instructeur snorkelen en persluchtduiken te geven. In het voor Arnhemse begrippen “Sportfondsenbad” was Gerard badmeester en is uit enthousiasme en het animo van de jeugdleden, met anderen gekomen tot het initiatief voor onze vereniging.

De voorloop jaren

Gerard Weldring bedacht de snorkel en persluchtoefeningen zelf. Geen boeken van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), want ook de NOB stond aan het begin van haar geboorte en had voor jeugdigen al helemaal geen lesmateriaal.

Geen vereniging, geen gemeente die sportduiken ondersteunde, wel het fanatisme van Gerard, dat zijn uitstraling had naar leden en ouders en ja dan zit er niets anders op dan spullen zelf aan te schaffen.

Mensen van de gemeente die Gerard meegemaakt hebben in de voorloop en startjaren van de Miniduikers spreken daar nu nog over:

“De passie die Gerard had voor (zijn) duiksport was indrukwekkend. Een groot deel van zijn maandsalaris, erfenissen en van kleedgeld – dat door zijn werkgever beschikbaar werd gesteld vanwege zijn slechte kleding – werd gebruikt om mooie duiksetjes van te kopen.”

De lesprogramma’s die Gerard op papier werden geëvalueerd, herschreven en uiteindelijk gevormd tot het programma voor de verschillende groepen, diende als basis voor het geen we nu binnen de NOB kennen als het Scubadoe programma (jeugd snorkelopleiding).

Met veel passie, overtuiging en tomeloze energie wist Gerard ‘De miniduikers, de voorloper van OSV Hippocampus, uit de grond te stampen. Dat doe je niet alleen en zijn aanstekelijke enthousiasme, zowel bij de leerlingen als de ouders, bracht een aantal mensen bij elkaar die de basis legde voor het uiteindelijke OSV Hippocampus.

De naam ‘De miniduikers’ werd gekozen, omdat het direct werd afgeleid van de doelgroep. Jongen mensen die aan het begin van het levensavontuur stonden, met veel gevoel voor hun eigen persoonlijkheid, het duiken bijgebracht werd.

Begin tachtiger jaren

OSV Hippocampus komt steeds meer inzicht.

De miniduikers kent ondertussen zoveel jeugdige leden en de daarbij betrokken ouders, dat langzamerhand een roep ontstaat om nog professioneler te werk te gaan. De wens is er om één groep te vormen die herkenbaar zou zijn. Bovendien was het erg moeilijk om de duiksport als miniduiker te beoefenen, omdat voor ieder zwembad bezoek een kaartje gekocht moest worden en dat er slechts een beperkte tijd specifiek met perslucht getraind mocht worden. Er waren destijds geen specifieke trainingsuren, maar je was gewoon een zwemmer in de openbare tijden.

Vanaf begin jaren tachtig moest er een jaarlijkse contributie door de Miniduikers betaald worden. Van dit geld werd een compressor gekocht. Spannende en enerverende tijden, vol hectiek, maar wel met één bindmiddel in de vorm van het bestuur van het eerste uur.

In 1983 worden veel Miniduikers lid van de ASA*, om op die manier toch over de officiële NOB brevetten te kunnen beschikken.

*) De ASA is een administratief platvorm van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), met als doel duikers wel de faciliteiten te geven van de NOB, maar niet het officiële lidmaatschap.

Als herkenbare groep – je was lid van de Miniduikers – kun je je tevens aansluiten bij een specifieke organisatie, waaruit nog meer professionaliteit gaat blijken, maar bovenal ook kennis met elkaar te delen. Het lidmaatschap van de NOB wordt een feit.

Oprichting OSV Hippocampus

De jeugd van begin zeventiger jaren groeit op en midden tachtiger jaren gesteund door oudere leden, krijgt de club steeds meer de contouren die we nu kennen.

Na de officiële oprichting van Hippocampus in maart 1985 werd door de vereniging als snel overgegaan tot het instellen van persluchtdiploma’s. Dat was een noviteit binnen het als vrij conservatief aangeschreven NOB gebeuren.

Deze diploma’s en de trainingen hiervoor bereikte Hippocampus, dat de jeugdigen beneden de 14 jaar toch met perslucht in het binnenwater mochten trainen. Hiermee werd een belangrijke stap gezet om de duiksport verder te ontsluiten.

Initiatieven die binnen onze duikclub ontstonden krijgen een vervolg en worden door de NOB later soms in afgeslankte vorm overgenomen.

Door de jaren heen verzetten de leden van OSV Hippocampus baanbrekend werk voor de duiksport ook binnen de NOB. Er ontstaan allerlei initiatieven, dragen op een positief kritische manier bij aan het door ontwikkelen van de NOB en de (duik)sportontwikkeling in en rond Arnhem.

Hippocampus is binnen de NOB een autoriteit en we weten elkaar te waarderen.

Op 29 maart 1985 tekende Gerard Weldring († 9 december 1989), Peter Koopman, Honoré Haarlemmer en Henk Kuenen de oprichtingsakte van Onderwater Sport Vereniging Hippocampus bij Notaris Mr. Rob in Arnhem. De oprichtingsakte is tot op de dag van vandaag onveranderd gebleven.

Het Zeepaard, het symbool van Hippocampus

Clubvignet hebben we destijds overgenomen van de Miniduikers, waaruit onze vereniging is voortgekomen.

Binnen de vereniging zijn er twee theorieën over het logo: 

Als je goed kijkt naar ons clubvignet, dan zie je twee zeepaardjes; een kleine links en een grote rechts. Vele binnen de vereniging zien in het logo het beeld van een zeepaardjes ouder, die angstvallig achter het jonkie aan blijft zwemmen voor bescherming. Ook zijn er leden die het beeld van de zorgzame zeepaardjes ouder ziet. Een oudere gebrevetteerde Hippocampus lid, die zorgzaam is voor de jongere jeugdleden met wie hij/zij gaat duiken.

Wat betreft de eerste theorie over het logo, de zorg van het zeepaardjes ouder, die angstvallig achter het jonkie aan blijft zwemmen, weten wij dat vele zich daarin hebben vergist. De ouders van het jonge zeepaardje beschermen het kleintje helemaal niet. Zeepaardjes verlaten, namelijk hun kroost en laten ze eigenlijk gewoon in de steek. Zij moeten hun eigen weg gaan.

Wat betreft de tweede theorie de zorg van de oudere, gebrevetteerde hippocampus duiker voor het aan hem/haar toevertrouwde jeugdlid, hoop wij vurig dat de vergelijking met een echt zeepaardje niet op mag gaan, en dat elke oudere Hippocampusduiker zijn verantwoordelijkheid neemt voor onze jeugdleden. Maar als de meerderheid van de leden in het clubvignet het beeld van de zorgzame zeepaardjes ouder ziet, dan moet dit vast goed komen!

de-tijdlijn-van-osv-hippocampus-1

478
02:23

Zwaar bewolkt en 13° C met windkracht 1