p9050034
p9120349
p9050032
p9120297
p9050026
p9050044

Algemeen

Ik wens lid te worden van Onderwatersport Vereniging Hippocampus te Arnhem en aanvaard daarmee alle rechten en verplichtingen verbonden aan dit lidmaatschap en verbonden aan het lidmaatschap van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). 

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de Statuten en het Huishoudelijke Reglement (zoals deze op de site zijn vermeld) en deze geheel te aanvaarden.

Adres

Contactgegevens

Overige

Toestemming gebruik beeldmateriaal

OSV Hippocampus laat met foto’s en video’s zien waar wij ons mee bezig houden en wat voor een vereniging wij zijn. Deze foto’s en video’s worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens de snorkel- en duiktrainingen, tijdens de verschillende activiteiten en buitenwaterduiken. Ook jij kan op deze foto’s en video’s te zien zijn.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. En worden er uiteraard geen foto’s en video’s geplaatst waardoor leden schade kunnen ondervinden. Toch vinden we het belangrijk, gezien de wetgeving omtrent de privacy, om jou toestemming te vragen voor het gebruiken van foto’s en video’s. Het is goed mogelijk dat je niet wilt dat foto’s van jou op internet verschijnen of worden gebruikt in promotiemateriaal.

De toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door OSV-Hippocampus of in onze opdracht worden gemaakt.

Inschrijfgeld/contributie

Inschrijvng is geldig na voldoen van het inschrijfgeld en betaling van de eerste maand contributie.

Inschrijfgeld

  • € 55,00 seniorlid (ouder dan 18 jaar)
  • € 25,00 jeugdlid (9 t/m 18 jaar)

Contributie

Daarnaast verwachten we een maandelijkse betaling van de contributie, te betalen de eerste week van de maand à €22,50 per maand. (Gezinslid €20,00 per maand, 2e lid woonachtig op hetzelfde adres).

Bovenstaande bedragen zijn te voldoen op het bankrekeningnummer van OSV-Hippocampus.

NL38 INGB 0004 7458 37

 

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met retseemgninnep.[antispam].@osv-hippocampus.nl.


Beveiligingscode Beveiligingscode

478
21:37

Zwaar bewolkt en 21° C met windkracht 2